Strona gwnakredyty

Wymagane dokumenty

rozmiar tekstu: A A A

Procedura uproszczona:

• Każdorazowo:

- dowód osobisty,
- książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- REGON,
- NIP,
- nie wymagane zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US.

• Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa (ew. decyzja o wymiarze podatku rolnego tzw. nakaz płatniczy),
- bez dokumentów o nie zaleganiu z płatnościami z tytułu podatku rolnego i wobec KRUS.

• Osoby wykonujące wolne zawody:

- zaświadczenie lub dyplom dający prawo wykonywania zawodu.

• Emeryci i renciści:

- plastikowa legitymacja emeryta-rencisty.

W niektórych przypadkach bank może sobie zażyczyć dodatkowych dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu.
DrukujDrukuj stronGraDo gry